Koostöö

2015. AASTA STIPENDIUMID

2015. aastal taotles ning sai MTÜ SEB Heategevusfondi hobistipendiumi 7 last/noort. MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi taotles ja sai 6 ülikoolis õppivat noort.

MTÜ SEB Heategevusfondi kaudu kirjutasid peretöötajad koos lastega ja said rahastatust 5 projekti perepuhkuseks Eestimaal (Pihlaka peremajad 2; Hooldekodu tee peremajad 2, Veerenni).

Caritas Eesti MTÜ asenduskodulaste fondist sai 4 last toetust (treeninglaager, noortelaager, huviringid).

2014. AASTA STIPENDIUMID

 2014. aastal taotles ning sai MTÜ SEB Heategevusfondi hobistipendiumi 3 last-noort (vehklemisvarustus, skaudilaagri osalustasu, jooga kuutasu). MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendiumi taotles ja sai 3 ülikoolis õppivat noort.

SA Archimedes asenduskoduteenusel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendiumi taotles ja sai 2 ülikoolis õppivat noort. Caritas Eesti MTÜ asenduskodulaste fondist sai üks laps toetust (vehklemisringi kuutasu).

4 noort said stipendiumi või õppetoetust õppeasutuse poolt (Tallinna Ehituskool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Ülikool).

KOOSTÖÖ ERICSSON EESTI AS-ga

Alates 2012. aastast  ehk tänavu juba kolmandat õppeaastat pakub Ericssoni Eesti AS koduõppe võimalust kõigile Tallinna Lastekodu lastele ja noortele. Projekti eesmärgiks on aidata lapsi kodutöödega, et nad saaksid koolis paremini edasi. Ericssoni tubli meeskond leiab meie lastele positiivsed noored õpetajad, kes meie lastega vastavalt vajadusele tegelevad ja abitunde läbi viivad. Näiteks 2013. õppeaastal käis peremajades tunde läbi viimas 24 õpetajat ja läbi aasta kaasati 50 last. Koduõppe projekti raames andsid õpetajad kokku 2405 koduõppe tundi.
 

KOOSTÖÖ SEB HEATEGEVUSFONDIGA

27. märts 2006. aastal sõlmis SEB Heategevusfond koostöölepingu Tallinna Lastekodu Laste Varjupaigaga. 14. detsembril 2006 andis fondi tegevjuht Triin Lumi varjupaigale üle 250 000-kroonise sümboolse tšeki, millega fond toetab varjupaiga erinevaid projekte.
Praeguseks toimunud heategevuskampaaniatega kogutud raha abil on lapsed käinud mitmetel ekskursioonidel, kinos, loomaaias, teatris ja bowlingut mängimas, varjupaigas on tehtud remonti, ostetud mööblit ning probleemsemaid lapsi käib kohapeal nõustamas psühholoog.

loe lähemalt 

TUGIISIKUTE PROJEKT "ELUKS VALMIS"

Projekt on mõeldud lastekodust lahkuvate noorte jaoks. Projekti lõppedes peaksid elluastuvad noored tänu tugiisiku toele olema iseseisvamad ja enesekindlamad, oskama märgata teisi inimesi enda ümber ja väärtustada oma elu (aega, raha, töökohta). Projekti tutvustus 

MIS ON TOIMUNUD:

TUGIÕPE LASTEKODU LASTELE

Iga laps on eriline ja vajab lähenemist, mis just tema arenguks kõige paremini sobib. Osa lapsi on keskmisest aeglasemad ja klassi üldine tempo on nende jaoks kiire. Mitte järele jõudes loobuvad nad üritamast ja nende arengupotentsiaal jääb kasutamata. Samuti on mõndade laste tähelepanu klassikaaslaste poolt kergesti kõrvale juhitav.
Tugiõpe  on noore individuaalne õpetamine ja abistamine, kui noorel on tekkinud ajutine õpiraskus. Procter & Camble Eesti osakond on toetanud 2005 aastal tugiõppe võimaluste loomist lastekodu lastele.  Eesti keeles loe lähemalt siit ja vene keeles
loe lähemalt siit.

STIPENDIUM KUTSEÕPPES ÕPPIVALE NOORELE

2006/2007 õppeaastal toetas Ameerika Kaubanduskoda Eestis stipendiumiga kahte lastekodus elavat kutseõppes õppivat noort. Eesmärgiks on motiveerida andekaid noori omandama haridust.  2006/2007 I semester            Žanna - Vana-Vigala Tehnika –ja Teeninduskool
                                                           Robert-Tallinna Ülikool
               2006/2007 II semester           Robert - Tallinna Ülikool
                                                           Helis - Haapsalu Kutsehariduskeskus

STIPENDIUM KÕRGKOOLIS ÕPPIVALE NOORELE

2004 a. alates antakse Eesti Lastefondis õppestipendiume kõrgkoolis õppivatele lastekodukasvandikele. Tallinna Lastekodu  kasvandikest on saanud stipendiumi:
2006 a. Robert - Tallinna Ülikool ja 2007 a. Robert - Tallinna Ülikool    loe lähemalt

"TH.GORDONI NOORTE EFEKTIIVSE SUHTLEMISE KOOLI" SEMINAR 
2009-2011 3 korda aastas koolivaheaegadel toimus noortele mõeldud suhtlemiseminar. Läbiviijad on professionaalsed koolitajad Nelly Randver ja Jelena Jedomskihh. Koostööd tegime Procter& Gamblega, kellelt saime LLT programmi raames 10000 USD  ja mida kasutati "Th.Gordoni Efektiivse Suhtlemise Kooli" seminaride läbiviimiseks. Treenerite tagasiside

 NOORTE HUVIALALAAGER
2009 a. toimus  neli noorte huvialalaagrit: 3-4 jaanuar, 30-31.mai,  19-20.september ja 28-29.oktoober. 2010 a toimus 5.laager 25-26.august.  2011 a.  laager toimus 6.korda 19-20.juuli. Laagri eesmärk on noortele õpetada läbi praktilise tegevuse uusi ja põnevaid tegemisi. Täpsemalt meie tegevusest saab lugeda siit...