Avalikud dokumendid

Tallinna Lastekodu põhimäärus

Tallinna Lastekodu kompetentsimudel

Tallinna Lastekodu kvaliteedipoliitika

Tallinna Lastekodu eetikapoliitika

Tallinna Lastekodu Asenduskodu teenuse kirjeldus ja skeem

Tallinna Lastekodu kodukord

Tallinna Lastekodu juhtkond

                                  Praktika sooritamise kord Tallinna Lastekodus

                                  Kirjalike tööde läbiviimise kord Tallinna Lastekodus

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning menetlemise kord Tallinna Lastekodus ja vorm

                                  Laste õigused ja kohustused

                                  Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks

 Aastaaruanded     2016       2015           2014             2013