Tagasiside

 

               Kui Teil on ettepanekuid, ideid, soove või mõtteid seoses Tallinna Lastekodu tegevuse,
                teenuste või töökorraldusega, siis palume anda tagasisidet, täites ülaloleva vormi. 
               
                Teie tagasiside on meile oluline, et parandada teenuste kvaliteeti. Kui soovite vastust,
                siis palume kindlasti täita ära kontaktandmete osa.
                Kõiki kaebusi, ettepanekuid ja probleemjuhtumeid menetletakse põhjalikult ja antakse
                avaldajale soovi korral tagasisidet.