Vabatahtlikud

TUGIISIK

Meie asutuses on alates 2004 a. tugiisiku projekt „Eluks valmis“, mille eesmärk on tagada noorele turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada tema iseseisvat toimetulekut läbi juhendamise, julgustamise ja motiveerimise. Tugiisiku projekti ajalugu ja tugiisikud 2004- 2015.

Tugiisik on vabatahtlik, kelle tegevus toimub tema vabast tahtest, ilma materiaalset tasu saamata,  ühiskonna hüvanguks. Tugiisikule tehakse asutuse poolt sissejuhatav juhendamine ning leping 1. aastaks ja ta on kohustatud osalema üks kord kuus supervisioonil koos teiste tugiisikutega.

Tugiisiku eesmärgiks on noorele pakkuda toetavat suhet ning teda ette valmistada iseseisvaks eluks läbi erinevate tegevuste. Tugiisik on noorega üks-ühele suhtes, veetes aega kahekesi väljaspool asenduskodu. Tugiisik vastutab ainult tuginoore eest ning kohtub temaga vähemalt 2 korda kuus. Projekti tutvustus

Projekti tutvustus tugiisiku pilgu läbi.


 KUI SOOVID TOETADA ANTUD PROJEKTI:
Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus
A/k  EE311010220061053015
Viitenumber 5247050050050229        AS SEB Pank
Selgitus: TUGIISIKU PROJEKT (palume kindasti märkida, et tagada toetuse eesmärgipärane kasutamine)

VABATAHTLIK

Vabatahtlik on inimene, kes osaleb vabatahtlikuna (tegevus toimub isiku vabast tahtest, ilma materiaalset tasu saamata, ühiskonna hüvanguks) kindlaksmääratud pere juures vastavalt kokkulepitud sagedusele ja vabatahtliku tegevuse eesmärkidele.  Vabatahtlikule tehakse asutuse poolt sissejuhatav juhendamine ning leping ja ta on kohustatud üks kord kvartalis osalema tagasiside vestlusel koos teiste vabatahtlikega.

Vabatahtliku põhieesmärgiks on olla peretöötajale toeks laste/noorte vaba aja veetmisel või aidates korraldada ühistegevusi. Vabatahtlik ei täida tööülesandeid, vaid tegeleb koos peretöötajaga laste/noortega. Vabatahtlik ei vastuta  iseseisvalt laste/noorte eest ning kohtub perega kokku lepitud sagedusega. Vabatahtlik kooskõlastab oma tegevused peretöötajaga.  Vabatahtlikud 2014-2015 

 PIKAAJALINE VABATAHTLIKE GRUPP

Pikaajaline vabatahtlike grupp on grupp vabatahtlikke, kes soovivad läbi oma tegevuste kaasa aidata asutuse visiooni, missiooni ja väärtuste elluviimisele. Grupi esindajale tehakse asutuse poolt sissejuhatav juhendamine ning  sõlmitakse Hea tahte leping ja ta on kohustatud üks kord kvartalis osalema tagasiside vestlusel koos teiste vabatahtlikega.

Pikaajalise vabatahtlike grupi eesmärgiks on pikaajaline ja püsiv koostöö, asenduskodu laste/noorte arendamine (motivatsioon, inspiratsioon, eeskujud) ning sulandamine ühiskonda/maailma (asenduskodust väljapoole suhtlemine – nii täiskasvanute kui lastega). Grupp ei vastuta iseseisvalt laste/noorte eest. Grupp kooskõlastab oma tegevused peretöötajaga/majavanemaga ning kohtub perega/lastega kokku lepitud sagedusega.

Pikaajalised vabatahtlike toetusgrupid 2005-2013

ÜHEKORDNE VABATAHTLIKE GRUPP

Ühekordne  vabatahtlike grupp on inimesed, kes  soovivad tegeleda asenduskodu laste/noortega ühekordselt (tähtpäevad, talgud jms). Külastuse eesmärk peab olema seotud asutuse missiooni, visiooni ja väärtustega. Konkreetne ühistegevus lepitakse kokku majavanemaga, kes vastutab selle elluviimise eest vastavalt kokkulepitule. Grupi esindajale saadetakse majavanema poolt e-kirja teel külastamise tingimused. Ühekordne vabatahtlike grupp ei vastuta iseseisvalt laste/noorte eest ning kooskõlastab oma tegevuse majavanemaga.

 

Täpsem info: tel. 677 6206 või meili teel: susanne.tikkerbar@tallinnalastekodu.ee