Avaleht

 

Meie missioon: Luua eluterve keskkond ja pakkuda asjatundlikku abi vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele, toimetulekuraskustes ning puuetega lastega peredele.

Meie visioon: Tallinna Lastekodu on ühiskonnas positiivselt tajutav ja arenev hoolekandeasutus. Motiveeritud töötajate abiga loome tingimused laste, noorte ning lastega perede arenemiseks pereväärtusi hindavateks ja keskkonda väärtustavateks kogukonna liikmeteks. Iga inimene on tähtis.

Tallinna Lastekodu asenduskoduteenus on 2013. aastast hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ning omab sotsiaalteenuste EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaati. Kvaliteedisüsteemi põhimõtted, mida antud sertifikaat arvestas oli juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ja kestev areng. Uus sertifikaat kehtib alates 10. jaanuarist 2016 kuni 10. jaanuarini 2018.