Kommenteeri

Sisehindamise pilootprojekti läbiviimine Tallinna Lastekodus

Tallinna Lastekodu viib ajavahemikus september 2017-märts 2018 asutuses läbi AudTrain meetodil põhineva sisehindamise pilootprojekti  koostöös Norra eksperdi Eric Backer-Roedi juhendamisel. Eric Backer-Roed on töötanud välja Norra lastehoolekande süsteemipõhise auditi ja sisekontrolli metoodika, mis Audit Train Internationali poolt pakutavate koolituste ja konsultatsioonide metoodiliseks aluseks. AudTrain meetod tugineb Norra riigi kogemustele ning mille lähtekohaks on ÜRO lapse õiguste konventsioon.

Sisehindamise käigus hinnatakse pakutava hoolduse vastavust lapse eale ja arengule ning asutuse töökorraldust ja juhtimist. Sisehindamise pilootprojekti läbiviimine võimaldab arendada Tallinna Lastekodu asenduskoduteenuse kvaliteeti ning jagada saadud kogemusi ka teiste asenduskodudega, pakkudes näidise juhise kasutamiseks praktikas.

Protsessi tulemusena on :

  • arendatud Tallinna Lastekodu juhtimissüsteemi, loodud sisehindamise protsessi kirjeldus ja sisehindamist viiakse läbi regulaarselt ning ühtsetel metoodilistel alustel.
  • asutusel on olemas selged ja kasutatavad tööprotsesside kirjeldused, töötajatel töötamise aluseks olev manuaal, toimiv kriisplaan ning toimub süsteemne riskide hindamine. 
  • Samuti on töötajad ja lapsed kaasatud asutuse tegevuse arendamise protsessidesse.

Projekti on rahaliselt toetanud Hasartmängunõukogu (HMN).

Lisa kommentaar

Email again: