Kommenteeri

Tallinna Lastekodu on 2023. aasta sotsiaalvaldkonna asutus!

19.03, rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval, tunnustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid pidulikul tunnustusüritusel, kus Tallinna Lastekodu pälvis Aasta sotsiaalvaldkonna asutuse (sh juht) tiitli. Kokku oli Tallinna Lastekodust nomineeritud 5 sotsiaalvaldkonna töötajat. LOE EDASI

Tallinna Lastekodu on 2001.a loodud hoolekandeasutus, kus pakume täna 9 eri teenust lastele, noortele ja peredele, olles üks suuremaid asendushooldusteenuse osutajaid Eestis (teenusel umbes 160 last). Lisaks asendushooldusteenusele perekodus (25 peret) ja asenduskodus (4 peret raske ja sügava puudega lastele) osutatakse veel: järelhooldusteenust, turvakoduteenust väikelastele ning vanematele koos lastega, lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele, erihoolekandeteenust äärmusliku hooldusvajadusega noortele, rehabilitatsiooniteenuseid, tugiteenuseid hooldus-, lapsendaja- ja eestkosteperedele ning kriisi- ja erihooldusperede teenust.

Neist mitmed teenused on käivitatud viimastel aastatel:

·         2021. aastast osutame SKA hankepartnerina tugiteenuseid hooldus-, lapsendaja- ja eestkosteperedele

·         2022 avasune Teraapiakeskuse rehabilitatisooniteenuse osutamiseks spetsialiseerudes just traumakogemusega lastele ja noortele

·         2023 alustas tööd erihoolekande üksus, mille laienemine on plaanis 2024. Erihoolekandeteenus töötab sarnaselt asenduskodu mudelile, kus kuni 6 noore kohta on tööl korraga 2 tegevusjuhendajat ning elatakse väikese perena, et sellistes tingimustes noortel ei tuleks ette võtta elukohavahetust ning igapäevane elu jätkuks võimalikult samas rütmis.

·         2023.a lõpus alustasime  kriisi- ja erihooldusperede teenuse pakkumisega SKA hankeparterina koos Elva Perekeskuse, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse ja MTÜga Maria ja Lapsed.

·         2023. aastal arendasime tõhusalt järelhooldust ja võtsime fookusesse 15+ noorte ettevalmistamine alustamaks iseseisvat elu.

·         2023. aastal viisime läbi 15+ noorte tagasisidevestlus

Kõik teenused on muutunud viimastel aastatel inimesekesksemaks ning püüame leida lahendusi, mis sobivad konkreetsele lapsele või noorele. Nii loodi asendushooldusteenuse sees 2021.a eraldi perekodu pere tõhustatud tuge vajavatele riskikäitumisega noortele, kus lähtutakse miljööteraapilistest põhimõtetest, seal on vähem noori ja rohkem töötajaid kui tava perekodus ning see on andnud häid tulemusi noorte elus.

2022. a avasime üks-ühele teenuse erivajadusega noorele, kellega pere enam ei tulnud toime ja kelle puhul ei tulnud kõne alla elamine koos teiste laste või noortega. Kohanemisperioodil vajas noor igapäevaselt enda kõrvale täiskasvanut. Tänaseks piisab ühest täiskasvanust ja noor tuleb toime ka väiksemas grupis ning käib Tallinna Lastekodus lapsehoiuteenusel nädala sees, nädalavahetused veedab kodus emaga.

2023.a tõstsime valmisolekut võtta asendushooldusele asenduskodus erakordselt suure hooldus- ja abivajadusega lapsi, kes vajavad ööpäevaringselt terviseseisundi jälgimist ja abistamist kõiges eluks vajalikus kuni hingamise toetamiseni välja. Muuhulgas lõime täiendavad töökohad, et selliste laste juures oleks ööpäevaringselt piisavalt töötajaid. Samuti parandati koduõenduse teenuse kättesaadavust.

2023.a lõime eraldi pere asenduskodus teenusel olevatele autistlikele noortele, kellel esineb äärmuslikult kahjustavat käitumist. Selliseid väga suurt väljakutset esitava käitumisega noori tuleb asendushooldusele järjest juurde ning neid ei saa „sobitada teenusele“, vaid teenus tuleb kohandada nende järgi.

2023. as lõpus lõime pere ühele lapsele, kes vajab 24/7 individuaalset lähenemist tervislikel põhjustel.

Kevadel toimus kõigile asendushoolduse valdkonna inimestele mõeldud kaasvanemluse seminar, kus rääkisime noorte kogemustest neid puudutavates otsustes osalemisel (uuringu tutvustus), sellest, miks on oluline lapsele rääkida päritolu perest eraldamise põhjustest ning jagasime kogemusi väljakutsuva käitumise muutmisel uuteks oskusteks ning lapse arenguvajaduste märkamisel ja arengu toetamisel.

2023.a sügisel korraldasime asendushooluse teemapäeva HAKU (Hoolivus, Avatus, Kompetentsus, Usaldusväärsus – Tallinna Lastekodu põhiväärtused). Ligi 100 asendushoolduse valdkonna inimest üle Eesti kogunes Viru Keskuse Rahva Raamatusse, et koos arutleda asendushooldusteenuse päevakohastel teemadel. Viis ja pool tundi kestnud paneelaruteludes pöörati tähelepanu keerulise käitumisega lastele sobiva keskkonna leidmisele, järelhooldusteenuse mõtestamisele, perest eraldatud laste sünniperede toetamisele ning hooldusperede ettevalmistusele. Ligi 1000 inimest on vaadanud teemapäeva videosalvestust. Üritus sai ära märgitud ka asendushoolduse valdkonna tunnustusmärgiga Kuldne Kartul (aasta tegu asendushoolduse valdkonnas).

2023.a oktoobris korraldasime vaimse tervise kuu oma asutuse töötajatele, kus igal nädalal toimus üks üritus ning töötajad said osaleda une, toitumise ning stressi teemalistes grupinõustamistes ning loovteraapilisel päeval teraapiakeskuses ning koolivaheajal said kõik kogu perega tulla seikluslikule liikumismängule Tallinna vanalinnas.

Tallinna Lastekodus väärtustame ka keskkonnasõbralikku käitumist. Tallinna Lastekodu kontor omab Rohelise Kontori märgist alates 2020. aastast, kuid kuna ka perekodudes ja teistes üksustes rakendatakse üha rohkem keskkonnateadlikku lähenemist ning eesmärk on kujundada lastes keskkonnahoidlikku hoiakut, siis hakkasime asutusesiseselt tublimaid keskkonnahoidjaid märkama „Rohelise Kodu“ tiitliga. Lastekodu on viimastel aastatel osalenud ka Tallinna Keskkonnaameti õppeaedade projektides ja nii on mitmete majade hoovidesse tehtud koos lastega lillepeenraid ja köögiviljaaedu ning Teraapiakeskuseski on oma teraapiaaed, kus terapeudid saavad teraapiatunde läbi viia.

Tallinna Lastekodu panustab ka valdkonna arendamisse nii Eestis kui väljaspool. Asutuse juht osaleb ELNHÜ töös, asutuse esindajad osalevad erinevates riiklikes arendusgruppides (perevanema kompetentsimudeli väljatöötamine, asenduskodu juhi kompetentsimudeli väljatöötamine, asendushoolduse, laste hoolekande kriisideks valmisoleku töögrupp, spetsiifilise juhendamisvajadusega laste KLAT teenuse töögrupp jm). 2023.a osalesime nõuandjana ka Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse algatatud Ukrainasse 3 perekodu rajamise projektis.

Tallinna Lastekodu vahetab kogemusi ja häid praktikaid, nt 2023.a on käinud Tallinna Lastekodu tegemistega tutvumas delegatsioonid Brasiiliast, Leedust ja Soomest. Ise on käidud teadmisi ammutamas Soomes ja Rootsis.

Tallinna Lastekodus on Meelis:

·         fookusesse toonud lapse ja noore arenguvajadused

·         käivitanud Tallinna Lastekodu Teraapiakeskuse, mille kaudu saab täna tuge ligi 100 last ja noort, tulevikus veelgi rohkem

·         muutnud laste ja noorte kodud ja aiad kodusemaks

·         loonud uusi peresid, kus on veelgi enam arvestatud iga lapse vajadusega nagu näiteks pere kolmele ühe pere lapsele, pered suurema abivajadusega noortele (tõhustatud asendushooldus), pere lastekodust ellu astunud täisealistele erivajadusega noortele (erihoolekanne), loonud täiendavaid kohti hoiukodu teenusele ning võitleb igapäevaselt selle eest, et raske ja sügava puudega laste asenduskodu peredes oleks iga lapse erivajadusest lähtuvalt kohandusi tehtud

·         loonud teotahtelise meeskonna ja usaldusliku õhkkonna, kus saavad sündida head ideed ja algatused ning need ka ellu viiakse

Riiklikul tasandil on Meelis:

·         Osalenud sadade töörühmade töös

·         Teinud koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega

·         Korraldanud tunnustusüritust „Lastega ja lastele“

·         Koolitanud sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajaid

·         Korraldanud EATLi juhina noorteseminare ja asenduskodu töötajate suvepäevi ning valdkonna töötajate tunnustusüritust „Kuldne Kartul“
Tallinna Lastekodust olid nomineeritud veel Helgi Lepa ja Elo-Anne Kalev (Aasta sotsiaaltöötaja), Monika Otto ja Kadri-Riin Kull (Aasta hooldustöötaja) ja Nadežda Kudrjašova (Aasta lapsehoidja).

Oleme uhked, et meie tegemisi on märgatud ning nii auväärse tiitliga tunnustatud! Täname kõiki koostööpartnereid, meie armsaid töötajaid ja lapsi, kelle pärast me igapäev oma tööd teeme!
Pildid: Ester Karm ja Anna Volmer

Lisa kommentaar

Email again: