Kommenteeri

Asenduskodust hooldusperre

"Lapse loomulik kasvu- ja arengukeskkond on perekond. Seega peab perepõhise asendushoolduse võimaluse leidmisel olema alati esikohal, et laps kasvaks mõne just talle sobivas peres."- Sotsiaalkindlustusamet
Kahjuks ei ole Eestis veel piisavalt hooldusperesid, et kõik peredest eraldatud lapsed jõuaksid esimese valikuna hoolivasse kasuperre. Asenduskodusse lapse paigutamine peaks olema justkui ajutine lahendus, kuni lapsele leitakse sobiv pere. Seetõttu on Tallinna Lastekodu koostöös laste heaolu spetsialistidega võtnud erilise tähelepanu alla pikka aega asenduskodus elanud laste hooldusperre mineku võimalused. Lisaks üldisele teavitustööle pakub Tallinna Lastekodu ka hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid, mille raames korraldatakse nii grupinõustamisi kui teavitusüritusi. Grupinõustamised on avatud ka kõikidele neile, kes alles mõtlevad hoolduspereks saamisest. Ka eelmisel aastal korraldatud Loovusmess "Kui oled, siis ole!" pööras tähelepanu lastekodus elavatele lastele ning tutvustas vahendeid, kuidas teisest vanemast sündinud lapsega kontakti leida.

Tallinna Lastekodust läks eelmisel aastal asendushooldusteenuselt hooldus- või eestkosteperre 9 last vanuses 6 kuni 17 eluaastat. Sealhulgas üks kolmelapseline pere. Võrdluseks aastal 2020. läks perepõhisele asendushooldusele vaid 4 last. Kuigi protsentuaalselt on see väike number asenduskodus elavatest lastest, on see üheksa lapse uus algus armastavas kodus. Kui traditsiooniliselt kohtuvad pered lastega peale ettevalmistava PRIDE koolituse läbimist, olid mõnede laste ja perede kohtumised hoopis muinasjutulisemad. Vahel võib perel tekkida soov hoolduspereks hakata hoopis peale lastega kohtumist- vabatahtliku tegevuse käigus, kus tekib loomulik kontakt ja edasine tahe üksteisega koos aega veeta. Eriti tore on see, et saame pakkuda perele järeltuge just nende samade inimeste poolt, kes on lapse looga tuttavad.

Kutsume inimesi osalema erinevatel teavitusüritustel, kus jagatakse kogemusi hoolduspereks olemisest ning kus jagatakse häid nippe ja teadmisi, kuidas traumakogemusega lastega kontakti luua ja suhet hoida. Ootame alati ka vabatahtlikuna panustama Tallinna Lastekodu laste heaks- just nii võivad tekkida kõige kallimad suhted
Hoidke silma peal Tallinna Lastekodu Facebooki lehel, kuhu ilmuvad kõik avalikud grupinõustamised ja üritused. 

Lisa kommentaar

Email again: